چرا تعمیر تلویزیون در منزل؟

همشهریان گرامی مرکز خدمات دادگر برای راحتی مشتریان گرامی اقدام به تعمیر تلویزیون در تبریز و در حضور مشتری مینماید

محسنات تعمیر تلویزون در منزل 

1-برخورداری از گارانتی ۳ماهه اگر در بازه زمانی ۳ماهه همان ایراد قبلی پیش آید بدون دریافت هیچ وجهی دوباره به صورت رایگان تعمیر خواهد شد.

۲-جلوگیری از صدمه دیدن فیزیکی دستگاه گاها مواردی پیش آمده که به علت کم تجربی مشتری از نحوه صحیح انتقال تلویزیون دچار آسیب دیدگی فیزیکی دستگاه شد.

3-سریع السیر بودن زمان تعمیر به طوری که از زمان ثبت آدرس تا اعزام تکنسین به طور متوسط ۳ساعت زمان می برد.

۴-شفاف سازی به طوری که تمامی تعمیرات در دید و حضور مشتری انجام می شود تا از سوء تفاهمات احتمالی جلوگیری نماید.

5-استفاده از تکنسین های مجرب تمامی تکنسین های سرویس سیار این مرکز خدمات از تکنسین های مجرب و دوره دیده استفاده می گردد.

6-اقتصادی بودن این مرکز خدمات هیچ ایاب ذهابی در داخل تبریز از مشتری دریافت نمی کند مگر اینکه محل در حومه باشد و یا اینکه مشتری از تعمیر دستگاه صرف نظر نماید.

نگران تعمیر تلویزیون خود نباشیدخدمات دادگر همیشه در کنار شماست